Sammenkoblingen
som tar oss frem i tid

Se dine nye reisetider

5454

5454 personer har sjekket sine reisetider. Frem i tid sammen!

Siste nytt

14.05.2020

Ungdom for jernbane! Jernbaneforum har tatt en prat med sentrale støttespillere for jernbanen.

Jernbaneforum Sør har tett dialog og samarbeid med de fylkeskommunale ungdomsmedvirkningsorganene i fylkene Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. I august 2019 deltok Jernbaneforum Sør på en todagerssamling som ungdommen arrangerte i Kristiansand, hvor jernbane sto høyt på agendaen. Ungdommene er også invitert til Jernbaneforum Sørs møter for å opprettholde den gode kontakten. Jernbaneforum Sør har tatt en prat med to av ungdommene som har vært delaktige i samarbeidet. 

23.03.2020

Konferansen Jernbaneforum 2020 fikk god oppslutning

Jernbaneforum 2020, som ble avholdt 3. mars 2020, hadde over 400 deltakere! Jernbaneforum Sør er svært fornøyde med gjennomføringen av årets konferanse.  

12.02.2020

Nye representanter i Jernbaneforum Sør 2020-2023

I møte 11. februar 2020 valgte Jernbaneforum Sør Rune Hagestrand (H) som leder for forumet i perioden 2020-2023.  

Design og utvikling: Innoventi