Bli med på Jernbaneforum Sørs videokonkurranse! Utsatt frist til 31. mars 2021!

Jernbaneforum Sør arrangerer en konkurranse om hvem som kan lage den beste kampanjevideoen for investering på jernbane i Sør-Norge. Det beste bidraget premieres med 10 000 kr. Det er også premier til 2. og 3. plass! Du kan delta dersom du går på videregående skole i Rogaland, Vestfold og Telemark eller Agder!

Hvem kan delta i konkurransen?
Alle elever på videregående skoler i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark kan sende inn bidrag til konkurransen. Det er disse tre fylkene som deltar i Jernbaneforum Sør og konkurransen begreser seg derfor til skoleelever i disse tre fylkene. Både enkeltpersoner og grupper kan delta i konkurransen. Dersom en gruppe eller klasse vinner, må de selv bestemme hvordan premien skal brukes eller fordeles. Via de tre fylkeskommunene vil Jernbaneforum Sør særlig sikte mot å nå ut til elever som går på linjer innen media, kommunikasjon og medieproduksjon og lignende i de tre fylkene. 

Hva skal formålet med videoen være?
Innsendte videobidrag skal engasjere og overbevise mottakeren om at staten burde bruke mer penger på Jernbane i Sør-Norge. Den skal brukes som reklame i ulike kanaler og sosiale medier som YouTube, Instagram og Facebook, og vidoen burde derfor være tilpasset disse plattformene.

Målgruppe for videoen
Målgruppen for videoen er hovedsakelig ungdom mellom 16 og 25 år, men den burde være forståelig for alle aldersgrupper.
Vinnerbidragene skal bruker på Jernbaneforum Sørs hjemmesider; www.sorvestbanen.no, på forumets facebookside Sorvestbanen, og under ulike arrangement og møter som Jernbaneforum Sør arrangerer.

Hvordan burde videoen være og hvordan skal den vurderes?
Videoen bør være cirka 2 minutter lang og budskapet må komme tydleig frem. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å vise noen av argumentene som ungommene som står bak konkurransen har utarbeidet. Du finner dem her.  Utover dette gis deltakerne kreativ frihet. Videoen vil bli vurdere etter kvalitet og etter hvordan (og hvor godt) budskapet kommer frem. Det vil vektlegges positivt dersom innsenderen lager ekstramateriellet som står i stil med videoen. Dette kan for eksempel være en plakat som kan brukes på sosiale medier eller en ekstra kortvideo på 30 sekunder.

Når er fristen og hvor skal videoen leveres?
Fristen for levering av video er nå utsatt frem til  31. mars 2021. Videoen skal sendes til denne e-postadressen: jernbane.video.konkurranse@gmail.com via https://wetransfer.com/. De som leverte inn idrag før 1. november 2020 er fortsatt med i konkurransen og det trenger ikke sende inn leverte bidrag på nytt. 

Opphavsrett og forbehold
Ved å delta i konkurransen overdrar dere opphavsretten på materiellet dere sender inn til Jernbaneforum Sør. Vi tar forbehold om at bidragene må tilfredsstille et minimum av kvalitet for å vurderes.

Vinnerne blir kontaktet og bidraget publiseres
Vinnerne blir kontaktet når juryen har fattet sin beslutning. Vinneren er kåres etter 31. mars 2021. 
Vinnerbidragene vil bli publisert på hjemmesiden www.sorvestbanen.no og på forumets facebookside Sorvestbanen.

Hvem står bak konkurransen?
Jernbaneforum Sør har fått hjelp av ungdommer som er engasjert i ungdomsråd og - utvalg i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark til å utforme denne konkurransen. Det er ungdommene som har tenkt ut hva konkurransen skal innholde og hvordan den skal gjennomføres. Ungdommene vil også kåre vinnerbidragene.

Hvem kan jeg kontakte for spørsmål?
Dersom dere har problemer med  teknisk oversendelse av deres bidrag eller lurer på noe angående konkurransen kan sende e-post til; jernbane.video.konkurranse@gmail.com

I andre tilfeller kan adinistrativ koordinator for Jernbaneforum Sør i Agder fylkeskommune, Elisabeth H. Mathisen kontaktes på mobil: +47 94152678 eller e-post: elisabeth.h.mathisen@agderfk.no