Har jernbanen en fremtid i Norge? Det blir debatt under Arendalsuka 2021

Jernbaneforum Sør arrangerer debatten "Har jernbanen en fremtid i Norge?" mandag 16. august kl. 2015. på Madam Reiersen i Arendal. Det blir mulig å følge debatten via stream.

Det er mulig å delta fysisk eller å strømme debatten digitalt
Det vil være mulig å se debatten fysisk og samtidig ivareta  god avstand ettersom debatten kan sees fra utsiden av Madam Reiersen.
Lenke til Arendalsukas nettsider for dette arrangementet.

Debatten starter kl. 20.15, og vil bli streamet direkte via www.facebook.com/sorvestbanen.