Sørvestbanen er den nye banen som dannes ved å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfold-banen.

Norges beste jernbaneprosjekt

 • Halve Norges befolkning
 • 4 fylker
 • En viktig del av Norges næringliv
 • 5 store byregioner utvikles
 • Småbyer vil blomstre i et mer balansert land
 • Miljøvennlig og bygget for fremtiden
 • Banen går fra havn til havn, via flere flyplasser.
 • Universiteter, høyskoler knyttes sammen
 • Viktige helseinstitusjoner kobles
 • Banen bygges effektivt. Halve er bygget.
 • Trafikk kan opprettholdes i byggeperioden.

Koblingen omtales som “Genistreken” fordi den representerer et viktig bindeledd mellom mennesker og muligheter som vil gi vekst og næring til Norges mest folkerike region.

Halve landets befolkning kobles sammen i 8 fylker. 5 nye byregioner dannes og småbyer vil blomstre i et mer balansert land. Raskere reisetider gir oss frihet til å jobbe, studere og bo på helt nye måter.

Koblingen omtales som “Genistreken” fordi den representerer et viktig bindeledd mellom mennesker og muligheter som vil gi vekst og næring til Norges mest folkerike region.

Halve landets befolkning kobles sammen i 8 fylker. 5 nye byregioner dannes og småbyer vil blomstre i et mer balansert land. Raskere reisetider gir oss frihet til å jobbe, studere og bo på helt nye måter.

Effektene av Sørvestbanen

Region og næringsutvikling

Raskere tog mellom ferjehavner, flyplasser, høyskoler, universiteter, helseinstitusjoner og bedrifter vil gi et utvidet arbeidsmarked, og skape konkurranse og vekst for regionen. En slik fremtidig vekst vil avlaste unødig press på sentrale Østlandsområder, og muliggjøre en sunn regionalutvikling langs kysten fra Vestfold til Rogaland.

Gods- og lokaltrafikk

Sørvestbanen vil ha kapasitet til å betjene en kraftig økning i godstrafikk.
Etter byggeperioden vil den gamle Sørlandsbanen kunne benyttes som avlastningsbane. Dette gir stor kapsitetsøkning og enda mer gods kan flyttes fra vei til bane.

Miljøfordeler

Sørvestbanen vil over tid være det mest miljøvennlige og effektive transportmiddelet i landsdelen. Banen vil bety en reduksjon i utslipp av karbondioxid og andre miljøgasser. En miljømodell bygges inn i prosjektet.

Sikkerhet og mindre trafikk

Et moderne transporttilbud vil føre til mindre veitrafikk og dermed færre ulykker.

Jernbaneforum arbeider for:

IC Oslo – Kristiansand (langs kysten)
IC Stavanger – Kristiansand (langs kysten)
Regiontog Oslo – Stavanger (3:30)
Gods: Havn og Jylland-korridoren

 

Rapporter