Nyhetsarkiv


Stort engasjement under Jernbaneforums Sørs debatt under Arendalsuka 2021

Mandag 16. august arrangerte Jernbaneforum Sør debatten "Har jernbanen en fremtid i Norge?" på Madam Reiersen i Arendal. Forumet er fornøyde med at det var mange oppmøtte og et tydelig engasjement denne kvelden.  


Har jernbanen en fremtid i Norge? Det blir debatt under Arendalsuka 2021

Jernbaneforum Sør arrangerer debatten "Har jernbanen en fremtid i Norge?" mandag 16. august kl. 2015. på Madam Reiersen i Arendal. Det blir mulig å følge debatten via stream.  


Jernbaneforum Sørs har holdt høyt aktivitetsnivå i 2020 på trodd av pandemiens begrensninger

Jernbaneforum Sørs årsrapport er utarbeidet og beskriver et år med høy aktivitet på tross av et annerledes år totalt sett. Årsrapporten ble behandlet i jernbaneforum Sør 9. gebruar 2021 og legges tilgjengelig her. Enkelte utdrag gjengis under.  


Vinnerne av ungdomskonkurransen er kåret!

Jernbaneforum Sør har nå kåret vinnerne av ungdomskonkurransen! Det er et bidrag fra Vennesla videregående skole i Agder som stikker av med første premien. Jernbaneforum Sør gratulerer! 


Høringssvar til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er påmeldt høringen til Nasjonal Transportplan 2022-2033. Les vårt høringsinnspill her. Innspillet er også sendt til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. 


Jernbaneforum Sør: Kun sammenhengende dobbeltspor er fremtidsrettet

Ambisjonene om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor ligge fast! Jernbaneforum Sør gir følgende uttalelse, datert 10. mars 2021.  


Jernbaneforum 2021 for første gang som digital konferanse!

Jernbaneforum har vært arrangert som årlig konferanse siden 2003. I 2021 var konferansen for første gang heldigital! I år deltok 327 personer som har felles interesse for jernbanen! Programmet var variert og interessant. Mange gode innledere bidro til en vellykket konferanse! 


Skal toget forsatt være et realistisk alternativ mellom Oslo og Stavanger?

I forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan sendte Jernbaneforum Sør 1. februar 2021 en henvendelse til stortingsrepresentantene for Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark. I regi av våre tre fylkeskommuner, ber Jernbaneforum Sør om hjelp til å fronte landsdelens interesser for investeringer i jernbanesektoren (korridor 3). Henvendelsen er signert de tre fylkesordførerne og leder av formet og kan leses i sin helhet her.  


Videokonkurranse for ungdom med flotte premier!

Jernbaneforum Sør trenger hjelp til å lage en video som vi kan bruke når vi skal kjempe for investeringer på jernbanen på Sørlandsbanen! Fristen er utsatt til 31. mars 2021! Alle som går på videregående skole i Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland inviteres til å sende inn et videobidrag til vår konkurranse!  


Jernbaneforum Sør møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H)

1. desember 2020 hadde Jernbaneforum Sør et møte med statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i forbindelse med kommende Nasjonal Transportplan. Forumet etterspurte fremdrift for Grenlandsbanen og kom med andre relevante betraktninger knyttet til blant annet lokaltogsatsing, togmateriell og flaksehalsen Drangsdalen.  


Bli med på Jernbaneforum Sørs videokonkurranse! Utsatt frist til 31. mars 2021!

Jernbaneforum Sør arrangerer en konkurranse om hvem som kan lage den beste kampanjevideoen for investering på jernbane i Sør-Norge. Det beste bidraget premieres med 10 000 kr. Det er også premier til 2. og 3. plass! Du kan delta dersom du går på videregående skole i Rogaland, Vestfold og Telemark eller Agder! 


Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2022-2033

Jernbaneforum Sør er tydelige på hvilke utbyggingsprosjekter og planer som må prioriteres i Nasjonal transportplan 2022-2033 for å sikre utvikling og tilstrekkelig fremdrift i sin høringsuttalelse.  


Ungdom for jernbane! Jernbaneforum har tatt en prat med sentrale støttespillere for jernbanen.

Jernbaneforum Sør har tett dialog og samarbeid med de fylkeskommunale ungdomsmedvirkningsorganene i fylkene Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark. I august 2019 deltok Jernbaneforum Sør på en todagerssamling som ungdommen arrangerte i Kristiansand, hvor jernbane sto høyt på agendaen. Ungdommene er også invitert til Jernbaneforum Sørs møter for å opprettholde den gode kontakten. Jernbaneforum Sør har tatt en prat med to av ungdommene som har vært delaktige i samarbeidet. 


Konferansen Jernbaneforum 2020 fikk god oppslutning

Jernbaneforum 2020, som ble avholdt 3. mars 2020, hadde over 400 deltakere! Jernbaneforum Sør er svært fornøyde med gjennomføringen av årets konferanse.